NY AFTALE MED BILINFO

I forlængelse af retssagen mellem AutoUncle og Bilmarkedet ApS medio 2016 vedr. formidling af data, og efterfølgende ændring af Bilinfo’s betingelser – specielt pkt. 13 Rettigheder - er vi blevet kontaktet af eBay med henblik på at etablere et samarbejde om formidling af data via Bilinfo til vore hjemmeside kunder.

Disse forhandlinger har resulteret i, at der er indgået en aftale mellem eBay og Seek4Cars der træder i kraft 1. januar 2018.

Det lykkedes at forhandle os frem til en favorabel aftale, der ikke blot på det prismæssige har tilgodeset det mix af kunder vi har i Seek4Cars, men også fremadrettet sikrer leverance af modeldata (forædlede data), samt en generel forbedret kvalitet og sikkerhed i dataformidlingen.

Ønsker du ikke at gøre brug af ovennævnte, kan du fortsat benytte Seek4Cars indtastningssystem vederlagsfrit for visning af køretøjer på din hjemmeside, kæde- og foreningsportaler m.v. 

Du vil stadig kunne få overført dine køretøjer fra andre systemer eller anden leverandør af indtastningssystemer vederlagsfrit i forhold til Seek4Cars. Du bedes kontakte din leverandør for betingelser.

 

Prisliste Seek4Cars A/S for visning af køretøjer fra Bilinfo
Antal køretøjer
Mdl. abonn. Etablering Visningssteder Datatype
Maks. 10 Kr. 199  Kr. 0 3 Modeldata
11 - 50  Kr. 299 Kr. 0 3 Modeldata
> 50  Kr. 345  Kr. 0 3 Modeldata
Ekstra visningssteder
  Kr. 50 Kr. 0 pr. sted Modeldata

Ovenstående skema viser Seek4Cars prismix. Tilsvarende priser er ved køb direkte hos eBay: etablering kr. 7.000 og månedligt abonnement pr. visningssted kr. 469.

Har du spørgsmål til ovennævnte er vi naturligvis til disposition.

Kim Espersen
Direktør

☏ 29 90 62 22
✉ kim@seek4cars.net

Gem

Gem

Gem

Jesper Aahøj
Salgschef

☏ 29 80 60 77
✉ jesper@seek4cars.net

Gem

Gem